پنجاه و سومین کلمه سواء: نقش عزاداري امام حسين عليه السلام در تربيت فرهنگي جامعه غرب

مهر ۵, ۱۳۹۹ | | کرسی ها و همایش ها، کلمه سواء، نشست های تخصصی |

به گزارش هیئت اندیشه ورز اسلام، ادیان و ارتباطات میان فرهنگی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان نشست علمی « نقش عزاداری امام حسین...

مطالعه بیشتر

پنجاه و دومین کلمه سواء: آسيب شناسي عزاداري امام حسين(ع) در عرصه تبليغ بين الملل

شهریور ۳۱, ۱۳۹۹ | | کرسی ها و همایش ها، کلمه سواء، نشست های تخصصی |

به گزارش هیئت اندیشه ورز اسلام، ادیان و ارتباطات میان فرهنگی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان نشست « آسیب شناسی عزاداری امام حسین علیه...

مطالعه بیشتر

پنجاهمین کلمه سواء: پاسخ به شبهات ماهواره اي، پيرامون عزاداري و قيام امام حسين(ع)

شهریور ۶, ۱۳۹۹ | | کرسی ها و همایش ها، کلمه سواء، نشست های تخصصی |

به گزارش هیئت اندیشه ورز اسلام، ادیان و ارتباطات میان فرهنگی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان نشست تخصصی « پاسخ به شبهات ماهواره...

مطالعه بیشتر