چهل و هفتمین کلمه سواء: بررسی تطبیقی نظریه فدای حضرت عیسی در مسیحیت و شهادت امام حسین ع در شیعه

مرداد ۲۳, ۱۳۹۹ | | کرسی ها و همایش ها، کلمه سواء، نشست های تخصصی |

به گزارش هیئت اندیشه ورز اسلام، ادیان و ارتباطات میان فرهنگی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان نشست تخصصی «بررسی تطبیقی نظریه فدای حضرت...

مطالعه بیشتر