سی و هشتمین کلمه سواء: همایش آشنایی با جریانات انحرافی درون شیعی؛ تهدیدها و راهکارها

اسفند ۳, ۱۳۹۸ | | کرسی ها و همایش ها، کلمه سواء، نشست های تخصصی، نشست های عمومی |

به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه خراسان، آيت الله سیدمحمد حسيني قزويني در سی و هشتمین نشست تخصصی از سلسله نشست های «کلمه سواء»...

مطالعه بیشتر